Lithium dojde během dvou let, bojí se odborníci!

01.09.2023

Dojde lithium v roce 2025? Tuto otázku si kladou odborníci od ekonomů pro ty, co se zabývají problematikou získávání lithia. Část z nich se ale domnívá, že celosvětové zásoby dojdou přece jen o něco později. V každém případě to není dobrá zpráva plánovanou elektromobilitu, bez lithia se neobejdou zejména baterie elektromobilů. Plán na postupnou náhradu spalovacích motorů do roku 2035 v rámci zemí Evropské by tak mohl být ohrožen. Aktuálně je největším odběratelem lithia Čína. Její poptávka dokonce převyšuje možnosti výroby. V Číně se zaměřují na produkci lithiových výrobků tou měrou, že země zaujímá v rámci globální ekonomiky třetí místo. Jen v listopadu roku 2022 se ceny uhličitanu lithného dostaly k rekordní cenové hladině kolem 600.000 jüanů (což je asi 1,8 milionu Kč) za tunu. Tato cena převýšila 12x , což je více než dvanáctinásobek hodnoty z ledna předchozího roku 2021.

Uhličitan lithný je hlavní komoditou světového trhu s lithiem. Přičemž se požadují jeho dodávky v tzv. průmyslové kvalitě (battery grade). Jde o hlavní surovinu potřebnou pro výrobu tzv. Li-Ion baterií, což je zkratka pro Lithium-iontové baterie, které se používají zejména v elektrotechnice a také v automobilovém průmyslu, zejména tom, který se koncentruje na výrobu elektromobilů.

Očekává se, že čínská potřeba lithia právě s ohledem na výrobu elektromobilů vzroste mezi lety 2023–2032 natolik, že předpokládaných reálných 6 % navýšení dodávek nebude stačit a potřebu světového ekonomického giganta naplní asi jen z jedné třetiny. Reálná poptávka po lithiu bude v uvedeném období odpovídat růstovému tempu 20,4 % ročně. Pokud se podíváme na celosvětová čísla, v roce 2021 globální trh vyprodukoval a zobchodoval 540 000 tun tohoto alkalického kovu. Kolem roku 2030 má ovšem globální poptávka představovat již více než 3 000 000 tun lithia. Není tedy divu, že experti vyjadřují reálné obavy o dostatečné množství lithia na trhu. Už kvůli vlastnostem a platnosti zákona nabídky a poptávky. K roku 2025 bude na trhu chybět kolem 40-60 000 tun uhličitanu lithného, koncem roku 2030 již tento nedostatek bude představovat neuvěřitelných 768 000 tun. Jiní odborníci nejsou sice tak radikální ve svých odhadech, ale i oni se domnívají, že během následující dekády lithium zkrátka dojde. Po krátkém vzedmutí těžby již někdy kolem roku 2028 začne být tato komodita velmi nedostatkovým zbožím. V reakci na podobné zprávy může v roce 2024 cena lithia opět vyšplhat až k rekordním částkám z let 2021-2022. A to i přesto, že lze očekávat zvýšení produkce ve stávajících lithiových dolech během let 2024 a 2025, přičemž toto navýšení bude představovat kolem 30-40 % současné úrovně těžby. Přičemž v současné době je ve světě otevřeno 101 funkčních lithiových dolů.

Ale ani dalších lithiových dolů není dostatečným řešením. Uvádí se, že od objevu zásob lithia k rozeběhnutí těžby v rámci plného provozu uplyne cca 10 a někdy i více let. Pro Česko může být zajímavé, že pod krušnohorským Cínovcem se nacházejí zásoby lithia v ceně kolem 10 bilionů korun. Případná těžba by se opírala především o hlubinné doly. Na české straně Krušných hor bylo zjištěno asi 140 000 tun lithia, Němci na své straně disponují podzemními zásobami ve výši 126 000 tun lithia. Jen české ložisko by mohlo teoreticky vystačit v klidu až na 300 let. Přičemž krušnohorské lithiové zásoby představují 3 % všech zatím zjištěných světových zásob. Geologové hovoří o vůbec největším nalezišti lithia v současné Evropě! Německá i česká strana již podepsaly příslušná memoranda o strategických projektech k využití těchto zásob.

Zdroje: České lithium, Wikipedie, Seznam zprávy, ČTK- České noviny