Zaměstnanecké akcie jako nový trend stimulace pracovníků?

24.07.2023

Slovenský parlament začátkem letošního července změnil legislativu, parlamentem prošla novela o dani z příjmu. Obsahuje také pojem „zaměstnanecké akcie“. Slováci si od tohoto kroku slibují zrychlení růstu firem i možnost získávat kvalitní pracovníky, motivované „podílem na zisku“. S tím vším také dosáhnout konkurenceschopnosti v rámci světového trhu. Česká republika ovšem i nadále disponuje zastaralými zákony, a hlavně velmi nevýhodným daňovým režimem, jenž je se zaměstnaneckými akciemi u nás zatím spojován. V České republice byl sice stanoven závazek zlepšit danou situaci již v roce 2021 a dokonce i současná vláda má tuto problematiku zakotvenou ve svém programovém prohlášení, jenže, zatím na její řešení „nebyl čas“. Investoři a vlastníci startupů i mnozí další ztrácejí trpělivost a začínají se ozývat. Hovoří se čím dál dychtivěji o problematice ESOP (Employee Stock Option Plan), který zejména mladí podnikatelé vnímají jako velmi efektivní nejen motivační nástroj.

Běžné podmínky v rámci zmíněného ESOPu vypadají tak, že zaměstnanec obdrží právo (opci, možnost volby) na získání podílu nebol akcií ve společnosti zaměstnavatele za to, že budou splněny určité dané podmínky. K nim může patřit určitý stanovený limit, kdy zaměstnanec musí pracovat pro firmu a nemá po tuto dobu možnost ukončit pracovní poměr s odchodem jinam, aniž by o uvedené výhody přišel. Mohou to však být i stanovené výkony nebo určité pracovní cíle. Když budou tyto stanovené podmínky splněny, může zaměstnanec v rámci dané opce získat svůj stanovený podíl ve společnosti nebo získat akcie. Výhodou je, že zná i předem stanovenou cenu. Ta většinou vychází z tržní hodnoty skutečného podílu nebo ceně akcie v reálném čase, kdy byla opce uskutečněna.

Na Slovensku vstoupí zmíněná novela v platnost 1. ledna 2024. Řeší také právě zdanění ESOPů v momentě, kdy zaměstnanec získá podíl nebo akcie. Dosavadní legislativní praxe byla taková, že slovenští pracovníci, nabyvatelé akcií, museli danit rozdíl tržní a nabývací ceny jako příjem ze závislé činnosti. A to i v případě, že z akcií zatím neměli žádný finanční prospěch. Třešinkou na dortu byla, resp. zatím ještě je, také povinnost platit si zdravotní a sociální pojištění, jako by podnikali. Další danění přicházelo, pokud zaměstnanec své podíly prodal. Slovenské firmy to řešily pomocí virtuálních podílů, ty však rozhodně nepatřily k plnohodnotným náhradám konceptu ESOP.

Nově tedy budou slovenští zaměstnanci zcela zbaveni povinnosti platit daň z příjmu za nově nabytý podíl ve společnosti nebo získání jejích akcií. Danit by začali až v případě prodeje nebo v momentě, kdy jim ESOP začne přinášet finanční prospěch. Zcela osvobozen od daně z příjmu by tento pracovník byl, pokud by podíly či akcie podržel alespoň tři roky nebo ideálně i déle.

Co by to mohlo znamenat pro Českou republiku? Že se české startupy začnou kvůli výhodnějším zdaněním a vůbec podmínkám principu ESOP začnou stěhovat na Slovensko, kde budou budovat sídla svých firem. Tím pádem by startupy, držící se stále v Česku s jeho platnou legislativou v oblasti zaměstnaneckých podílů a akcií mohly začít přicházet o talentované jedince i kvalifikované a motivované pracovníky. Ti z nich, kdo by měli jednoznačně silný zájem podílet se i na chodu společnosti právě formou vlastnění podílů nebo akcií by nejspíš volili takovou firmu, která by byla kryta výhodnější slovenskou legislativou. Česko by pak zřejmě čekal osud stejný pro všechny země, které v záležitosti ESOPu zalajdaly či zaspaly. Čeští podnikatelé však rozhodně nechtějí, aby jim kvůli nečinnosti české vlády ujel vlak a tak ji začínají tlačit voláním po řešení této problematiky. Země, kde bylo umožněno vytvářet podobné motivační programy pro zaměstnance mají oproti těm ostatním jasné výhody!

Zdroje: Czech Crunch, Seznamzprávy.cz, companies.cz